Automatizacija u skladu sa zahtjevima naručitelja

Automatizacija u skladu sa zahtjevima naručitelja

Kako bi lakše vidjeli i pratili funkcioniranje sustava, svojim klientima možemo pripremiti transparentnu vizualizaciju procesa odnosno sustava.