GDPR

GDPR

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb (Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o spremembi zakona o varstvu podatkov 2018, Zakon o telekomunikacijah 2003).

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

  • preko spletnega obrazca za prijavo na novice;
  • preko spletnega obrazca za povpraševanje;
  • ob telefonski komunikaciji s stranko;
  • ob osebni komunikaciji s stranko;
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko;

Osebne podatke (e-mail) uporabimo za pošiljanje novic ter v marketinške namene. Prejemnik se lahko v vsakem trenutku odjavi, v tem primeru trajno izbrišemo njegov e-mail naslov.

Obdelava osebnih podatkov, ki jih prostovoljno daste na razpolago našim službam in portalom, je potrebna, da lahko obdelujemo vaša povpraševanja, naročila, prošnje itd., pripravljamo in sklepamo pogodbe ter vam pošiljamo e-novice.

Vaše podatke uporabljamo le, če to služi izpolnitvi vaše zahteve ali vašemu interesu. Varujemo zaupnost vaših podatkov in le-teh ne bomo prodali, dali v najem ali na voljo tretjim osebam v namene oglaševanja.

Posredovanje državnim ustanovam in organom se izvede le v okviru obvezne nacionalne zakonodaje.

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

  • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.
  • dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.
  • izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.
  • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
  • do preklica podanega soglasja za obveščanje.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na e-naslov: tatjana@profel.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oz. kolikor predpisuje veljavna zakonodaja.

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.