Povzetek delavnice “Inovacije v ogrevanju, hlajenju in prezračevanju”

Povzetek delavnice “Inovacije v ogrevanju, hlajenju in prezračevanju”

Povzetek delavnice “Inovacije v ogrevanju, hlajenju in prezračevanju”

NAMEN DELAVNICE:

V četrtek 10.05.2018 smo v Ljubljani izvedli brezplačno delavnico na temo inovacij pri ogrevanju, hlajenju in prezračevanju. Delavnica je bila namenjena predvsem monterjem in instalaterjem ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov.

http://profel.si/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=27558&_part=6&_mimewarning=1&_embed=1

Kot domači razvijalci in proizvajalci regulatorjev ogrevanja namreč že dalj časa ugotavljamo, da ima velika večina omenjenih monterjev težave pri nadzoru in upravljanju s sistemi, ki so jih vgradili. Predstaviti smo jim želeli, da lahko s pomočjo naprednih tehnologij in predvsem tudi pametnih omrežij učinkovitost tovrstnih sistemov rešimo enostavno, hitro in sorazmerno poceni.

 

To lahko storimo predvsem s sodobnimi pametnimi regulatorji (krmilniki), ki delujejo na podlagi konceptov povezljivosti in dostopnosti naprav (t. i. »Internet of Things« – v nadaljevanju IoT) ter njim namenjenih spletnih shramb podatkov in storitev (t. i. Cloud – oblačne storitve).

KRATKO POROČILO O DELAVNICI

Igor Godec je v uvodu svojega predavanja na kratko predstavil poslanstvo in vizijo družbe PROF.EL d.o.o. ter namen organiziranja tovrstnih delavnic. V nadaljevanju je monterjem teoretično in praktično predstavil novosti pri ogrevanju, predvsem kako lahko sorazmerno enostavno staro kotlovnico predelajo v hibridno (bivalentno), katere glavni vir postane okolju prijazen vir ogrevanja (toplotna črpalka, kotel na biomaso, sončni kolektorji), obstoječi vir ogrevanja (kotel na drva, plin, olje…) pa postane sekundarni (rezervni) vir ogrevanja. Sledil je prikaz tipičnih povezovalnih shem ogrevalno-hladilnega sistema s toplotno črpalko v novih kotlovnicah.

V nadaljevanju je v okviru novosti pri ogrevanju predstavil PROF.EL-ove regulatorje lastne proizvodnje, ki se lahko uporabljajo za različne kombinacije ogrevalno-hladilnih sistemov. Poseben poudarek je v okviru novosti pri ogrevanju namenil najsodobnejšemu (pametnemu) regulatorju Dialog EQ (DEQ) in njegovim prednostim.

ALI VESTE, DA NAŠ REGULATOR DEQ OMOGOČA:

– daljinski nadzor in upravljanje z ogrevalno-hladilnimi sistemi s pomočjo tehnologij IoT in Cloud,

– možnost (daljinskega) programskega dopolnjevanja in nadgradnje,

– visoka zanesljivost in robustnost, – prijazen (mobilni) uporabniški vmesnik,

– prilagodljivost in varnost in enostaven nadzor,

– nadgradnja ter optimiziranje algoritmov in vzdrževanje.

(Preizkusite kar sami delovanje aplikacije na daljavo: kliknite na http://www.deq.si/!)

 

Sledila je »v živo« predstavitev instalacije, zagona in delovanja daljinsko reguliranega sistema ogrevanja/hlajenja. Udeležencem se je zdelo zanimivo, kako naš regulator DIALOG EQ v praksi uporablja tehnologijo IoT in Cloud. Predvsem interesanten se jim je zdel prikaz spletnega in mobilnega prijaznega uporabniškega vmesnika, preko katerega lastnik turistične kmetije upravlja in nadzoruje svoj ogrevalni sistem.

Zaključek delavnice na temo novosti pri ogrevanju je temeljil na bodočih smernicah razvoja na področju pametnih regulacij ter predstavitvi ekskluzivne poslovne ponudbe, katero so nekateri udeleženci že izkoristili.

ODZIVI NA DELAVNICO OZ. NA NOVOSTI PRI OGREVANJU

Odzivi udeležencev delavnice na temo novosti pri ogrevanju so bili nadpovprečno dobri. Večina jih je priznala, da so spoznali nekaj zanimivih novosti pri ogrevanju, predvsem pa so pridobili novo snov za razmišljanje. Vsi udeleženci so pokazali veliko zanimanje za rešitve, ki jih je prestavil Igor Godec, predvsem zaradi njihovih enostavnosti in hkrati visoke tehnološke razvitosti. Vsem se je zdel tudi novi regulator Dialog EQ za daljinsko upravljanje in kontrolo ogrevalnega sistema dobra rešitev tako za individualne kot tehnološko zahtevnejše (industrijske) objekte.

ZAKLJUČEK

Nesporno je izbira ogrevalnega sistema za vsako našo stranko in končnega kupca zelo zahtevna odločitev. Stranke od sistema za ogrevanje razumljivo pričakujejo, da bo zanesljiv, učinkovit in hkrati varčen. Obenem želijo, da bi sistem deloval popolnoma avtomatizirano, saj živimo zelo hitro in nam venomer zmanjkuje časa. Da bi svojim kupcem zagotovili vse to, smo v PROF.EL-u na podlagi trendov in novosti pri ogrevanju razvili vrhunski regulator ogrevanja Dialog EQ. Ta omogoča daljinski nadzor in avtomatizacijo ogrevalno/hladilnih sistemov oziroma celovite rešitve za pametni dom (smart home). Podprt je z najsodobnejšo tehnologijo (IoT, Cloud) ter je odlična izbira tako za velike kotlovnice kot privatne hiše. Z regulatorjem DEQ lahko uporabnik, monter ali serviser na daljavo enostavno spremlja in nastavlja vse potrebne parametre svojega ogrevalnega sistema (SCADA).

V delovanju jih imamo že več kot 150 in uporabniki so z njim zelo zadovoljni, predvsem zaradi enostavnega rokovanja z njim in prijaznega uporabniškega vmesnika, ki ga imajo lahko kar na svojem mobilnem telefonu. Tako lahko kjerkoli in kadarkoli preverijo delovanje ali optimizirajo nastavitve svojega sistema. Naš regulator vam ponuja zanesljivo delovanje, varčno in učinkovito regulacijo ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.  Spletna in mobilna aplikacija vam omogočata daljinski dostop do regulatorja po kriptirani povezavi, varno shranjevanje vseh nastavitev v oblak, beleženje ter shranjevanje podatkov.