IoT in Cloud -Nove tehnologije varnosti, varčevanja

IoT in Cloud -Nove tehnologije varnosti, varčevanja

IoT in Cloud -Nove tehnologije varnosti, varčevanja

IoT – Internet of Things naprave

IoT – Internet of Things (slo. Internet stvari) je tehnološko področje, ki govori o povezovanju najrazličnejših stvari v Internet. Po dosedanjih raziskavah so ugotovili, da 87% ljudi sploh ne razume, kaj predstavlja trg IoT – Internet of Things. Kljub temu pa različni strokovnjaki napovedujejo, da bo razvoj Internet of Things trga naredil večjo revolucijo kot jo je naredila uvedba Interneta (Slika 1). Glede na to, da se je Internet zajedel prav v vse pore našega življenja in da npr. prej opazimo če zmanjka dostop do Interneta kot če zmanjka vode, lahko pričakujemo, da bo prihodnost zaradi IoT – Internet of Things še bolj zanimiva, kot si lahko predstavljamo.        

Porast IoT 1

Slika 1: Porast IoT – Internet of Things naprav eksponentno narašča skozi leta

Na Internet bo priključenih vse več IoT – Internet of Things stvari (naprav), ki se bodo pogovarjale med seboj (M2M – Machine to Machine). Povezovanje naprav med seboj pa ne bi bilo tako zanimivo, če ne bi bilo pametnih mobilnih telefonov. Le-ti niso le naprave, ki so večino časa v naši neposredni bližini ter spadajo med IoT – Internet of Things naprave, temveč predstavljajo tudi najbolj razširjen uporabniški vmesnik med človekom in strojem (HMI – Human Machine Interface). Torej s pomočjo mobilnih telefonov lahko spremljamo podatke, ki jih pošiljajo naprave v internet, nekaterim pa celo usmerjamo njihovo delovanje (Slika 2).

Tehnologija »v oblaku« (Cloud Computing)

se imenujejo računalniki, ki so razmeščeni po različnih lokacija sveta in so priključeni na Internet. Uporabnik ima občutek, da je računalnik, ki obdeluje njegove podatke, venomer nekje v bližini  »cloud, v oblaku«. Iz množice informacij, ki so na voljo, pa je potrebno izluščiti tiste prave – tiste, ki jih želimo shraniti in tiste, ki jih želimo obdelati tako, da bodo razumljive drugim napravam. Računalniki »cloud, v oblaku« delajo vse to in še kaj več.

Porast IoT 2

Slika 2: Prikaz mnogih možnih in že obstoječih povezovanj IoT Internet of Things naprav med sabo

Torej če spretno združimo povezljivost IoT – Internet of Things s tehnologijo »cloud, v oblaku«, in mobilnost ter prijazen uporabniški vmesnik pametnega telefona, dobimo precej izboljšan, učinkovit in natančen sistem nadzora in upravljanja na daljavo. Pridobimo tudi možnost spremljanja sistemov, analiziranja njihovega delovanja in odpravljanja napak, ne da bi sistem sploh videli. Časi nujnih intervencijskih posegov se zato bistveno krajši, marsikateri zastoj delovanja pa se prepreči še preden je do njega prišlo. Zraven navedenega daljinsko upravljanje ponuja tudi možnost funkcionalne nadgradnje ali modifikacije sistema. Skratka daljinski nadzor, ki ga omogočajo nove tehnologije IoT – Internet of Things in »Cloud«, enostavno izboljša varnost in varčnost kateregakoli sistema in tega se morajo zavedati prav vsi investitorji.

 

IoT – Internet of Things in Cloud v službi regulatorja Dialog EQ

Med naprave, ki združujejo Internet of Things s tehnologijo »Cloud«, sodi tudi regulator Dialog EQ, namenjen nadzoru in upravljanju ogrevalnih/hladilnih sistemov. Regulator uporablja vse prednosti zgoraj opisanih tehnologij IoT – Internet of Things in »Cloud« ter je primeren za različne kotlovnice kakor tudi za vsak dom.

Porast IoT 3

Slika 3: Dialog EQ s pomočjo IoT – Internet of Things in Cloud tehnologije (med drugim) omogoča tudi daljinsko upravljanje in nadzor nad različnimi sistemi

Glavne prednosti:

  • spremljanje delovanja in upravljanje s sistemom kadarkoli in od koderkoli s pomočjo tehnologij IoT – Internet of Things in Cloud,
  • pregled in analiza delovanja sistema,
  • varno shranjevanje vseh uporabniških nastavitev »v oblaku«,
  • prijazen uporabniški vmesnik (deq WEB portal, lokalni WEB, aplikacija za mobilne telefone Android, iOS, Windows),
  • beleženje in shranjevanje vseh pomembnih dogodkov (črna skrinjica v oblaku),
  • daljinska pomoč servisne ekipe,
  • daljinska dopolnjevanja (upgrade) programske opreme s pomočjo tehnologij IoT – Internet of Things in Cloud.

 

Avtor: mag. Igor GODEC,  PROF.EL