DEQ se predstavlja v večih jezikih!

DEQ se predstavlja v večih jezikih!

DEQ se predstavlja v večih jezikih!

Zaradi velikega povpraševanja iz tujine se je moral
regulator Dialog EQ naučiti komunicirati tudi v Angleškem,
Nemškem, Italijanskem in Francoskem jeziku.
Uporabnik lahko sedaj preprosto izbere v katerem jeziku
želi komunicirati z regulatorjem.

Nasvidenje, Goodbye, Auf Wiedersehen, Arrivederci, Au revoir